„Едно от условията за оздравяване е желанието да се оздравее.“ /Сенека/