Veselina Ivova Mladenova създаде статус
2021
„Едно от условията за оздравяване е желанието да се оздравее.“ /Сенека/