Опит

Стажант магистър-фармацевт
1756, София, България, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда A, ет. 13