За мен

.

  • Д-р Емил Бърдаров е клиничен ординатор. Завършва медицина през 1992 година в София
  • Придобива специалност "кожни и венереически болести "през 1997 година
  • Автор или съавтор e на 12 публикации, участник в 21 национални и международни конгреса