За мен

Автор на 73 научни статии, автор на 2 монографии и участие в 3 учебника по Дермато-венерология у нас.

Медицинско Образование:

1978 - Лекар, Висш медицински институт, гр. Варна;
1984 - Кандидат на медицинските науки/дм, Дисертационен труд: "Имунологични проучвания при болни от псориазис вулгарис - преди и след морелечение";
1985 - Специалност по дерматология и венерология;
1989 - Париж, Институт "Alfred Fournier", Курс по полово-предавани болести (MST);
1991 - Лион, Болница Edouard Herriot , INSERM U.209 (Prof. J. Thivolet ), Стипендиант на INSERM: Имунопатология на кожата;
1992 - 1993: Париж, Болница Saint-Louis, Attache etranger, Service Prof. Dubertret.

Професионална реализация:
1978 - 1981: Ординатор в кожно отделение, Окръжна болница, гр. Търговище;
1981 - 1984: Редовен аспирант към катедра по дерматология, ВМИ Варна;
1984 - 1985: Ординатор в кожна клиника, факултетска болница, Варна;
1985 - 1988: Научен сътрудник в Научен институт по дерматология и венерология, МА София;
1988 - 2004: Главен асистент, катедра по дерматология и венерология, МФ София;
2004 - Доцент, катедра по дерматология и венерология, МФ София, Университетска болница "Александровска".

Член на БДД; "International Academy of Cosmetic Dermatology"; "Society for Cutaneous and Ultrastructural Research"; "European Task Force on Skin Disease in Pregnancy"; "European Society of Cutaneous Lupus Erythematosus".

Автор на 73 научни статии, автор на 2 монографии и участие в 3 учебника по Дермато-венерология у нас.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Платен прием
Работи с осигурител