За мен

Кристина Филипова е завършила Софийски Университет „Св.Климент Охридски” и е магистър по семейна терапия и консултиране. В последствие специализира 7 години Системна Фамилна Психотерапия към PISEP /Psychotherapy Institute of Social Ecology of Personality/ - ПИСЕЛ, София.

Преминала е през много обучения, семинари и тренинги /системен подход във фамилната терапия; генограми, фамилиограми; фамилни констелации; работа с наркозависими; работа с фобии и панически атаки; психодрама; арт терапия; супервизия и др./

През 2008г. работи 8м. като доброволец в Асоциация за подпомагане и обучение на хора с аутизъм и други заболявания – USA – NY – Long Island /изследователска дейност; наблюдение на процеса на обучение и общуване; психотерапевтична помощ на болните и техните семейства/. 

От 2009г. е сътрудник към Детска Педиатрична Болница /София/, към отделение по детска ендокринология. През последните години участва като обучител и терапевт в мащабни европейски проекти, като "Превенция на училищната агресия"; "Подкрепа на жени, пострадали от насилие" и др. Редовен пълноправен член на БАП /Българска Асоциация по Психотерапия/.

  

  

Опит

Психотерапевт
1000, София, България, ул. Монтевидео 21
fikris1@abv.bg 0895 449 751
Прием само след запазен час
Платен прием