Опит

Лекар към хирургична клиника
4000, Пловдив, България, бул. Христо Ботев 81
pdelyakov@gmail.com 0895799878
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)