За мен

Лекар - педиатър    (с неонатологични курсове за работа в  III - то ниво)