За мен


Морфология на плода с 4 D ултразвук

Водене на раждане в болница Вита и 1 АГ болница

 

Опит

1000, София, България, ул. Здраве 2
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 12:00

Петък

08:00 - 12:00

Вторник

13:00 - 15:30

Сряда

13:00 - 15:30

Четвъртък

14:00 - 16:00

Работи с осигурител