За мен

Завършила 1986г. в МА София. Специалност АГ от 1993г. До 2000г. в Общинска б-ца гр. Сливница. До 2007г. в МЦ "Медива" От 2007г. до момента в ДКЦ "Токуда" ЕАД Следдипломни квалификации: Ехография Гинекологична ендокринология Клинична хомеопатия