За мен

Завършила 1986г. в МА София. Специалност АГ от 1993г. До 2000г. в Общинска б-ца гр. Сливница. До 2007г. в МЦ "Медива" От 2007г. до момента в ДКЦ "Токуда" ЕАД Следдипломни квалификации: Ехография Гинекологична ендокринология Клинична хомеопатия

Опит

1000, София, България, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б
3590240349280898707861
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb