Последователи
д-р Здравко Иванов
д-р Здравко Иванов
Общопрактикуващ лекар
д-р Крум  Енчев
д-р Крум Енчев
Клинична хематология
Д-р Юлияна  Филипова
Д-р Юлияна Филипова
Акушерство и гинекология
Д-р Назан Илхан Ремзи
Д-р Назан Илхан Ремзи
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Петко  Загорчев
Д-р Петко Загорчев
Анестезиология и интензивно лечение