Опит

Лекар-специализант
1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
Операционна сестра
1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16

Отделение по съдова хирургия

Медицинска сестра
1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16

Отделение по съдова хирургия

Образование

2013 - 2019
Студент по медицина
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Съдова хирургия

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb