За мен

Медицински изделия от Хелмед България

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ

НАДЕЖНИЯТ ДОСТАВЧИК НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

 

Медицински изделия

Медицински консумативи

Вертебропластика и кифопластика

Сензори за измерване на кръвна захар

Неврохирургия

Ортопедия

Хемодиализа

 

Опит

Sales and Marketing
1309, София, България, Todor Alexandrov 179, bl. 79