За мен

Клинична насоченост: Репродуктивна медицина; Ехографска диагностика; Акушерство Ендоскопска хирургия: Хистероскопии и лапароскопии. Участия в национални и международни комитети: Отговорно лице по Асистирана репродукция за САГБАЛ „Д-р Щерев”, София

ДОЦ. Д-Р ПЕТЯ АНДРЕЕВА, Д.М.; АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

Доц. Петя Андреева завършва медицина (1997) и специализация по акушерство и гинекология (2002) в Медицинска Академия, град София. Стартира своята професионална реализация в Универстетска АГ болница „Майчин дом”, София. Има дългогодишен опит в областта на полово-предаваните инфекции и репродуктивното здраве, работейки като гинеколог по проект на „Лекари без граници”, Швейцария.

През 2003 година на доц. Андреева й е присъдена научната степен „Доктор”. Във връзка с разработвания от нея дисертационен труд тя получава редица национални и международни признания, сред които са Грант от Европейската научна федерация по микробиология (FEMS) за постер-презентация (2003); Грамота от Съюза на учените в България (СУБ) за „Високи научни постижения в областта на медицината”(2004), а от 2004 работи активно в „Комисията за работа с млади учени в България” към СУБ. През 2004 година доц. Андреева получава покана за рецензент на японското специализираното научно списание Journal of Obstetrics and Gynecology Research, за което реферира и в момента.. През 2006 г. придобива втора магистърска степен по „Стопанско управление” и „Здравен мениджмънт”. През Септември 2016 след спечелен конкурс се хабилитира и й е присъдена академичната длъжност "Доцент".

Още от началото на своята АГ специализация, доц. Андреева се обучава и работи в областта на асистираните репродуктивни техники под ръководството на доайена на репродуктивната медицина в България, Проф. Атанас Щерев. Доц. Андреева е провела редица курсове и специализации в тази насока. През 2005 г. кандидатства и печели грант от Matsumae International Foundation, Япония за провеждане на научно-изследователски проект за Doppler изследване на имплантационния потенциал на пациенти, провеждащи IVF. В началото на 2007 г. доц. Андреева стартира този проект в Hyogo College of Medicine Ob/Gyn Department, IVF unit, Nishinomiya, Hyogo, JAPAN., като в рамките на престоя си в Япония провежда и обучение в областта на инфертилитета и асистираните репродуктивни техники в Hyogo College of Medicine, IVF unit и в IVF Namba Clinic, Center for Reproductive Medicine and Infertility, Osaka. Провела е обучение в областта на ендоскопската хирургия - хистероскопия и лапароскопия в Льовен, Белгия 2012 и 2013 година и Страсбург, Франция (IRCAD) - 2015 година.

Доц. Андреева е автор на редица публикации и презентации в български и международни специализирани списании и научни форуми. Член е на редица научни и браншови български и международни организации, сред които Българското дружество по акушерство и гинекология; European Society of Human Reproduction & Embryology, Българското дружество по стерилитет и репродуктивно здраве. Владее английски, руски, френски език.


Опит

1000, София, България, кв. Разсадника, ул. Христо Благоев, 25-31
35929200901
Платен прием
Работи с осигурител
доц. Петя Андреева, дм създаде публикация
2016
Д-р Петя Андреева: Ин витро лечението на безплодие в България е отбелязало голямо развитие!
default image
Д-р Петя Андреева: Ин витро лечението на безплодие в България е отбелязало голямо развитие!

Д-р Петя Андреева завършва медицина (1997 г.) и специализация по акушерство и гинекология (2002 г...

Публикации

Д-р Петя Андреева: Ин витро лечението на безплодие в България е отбелязало голямо развитие!
Публикация
Д-р Петя Андреева: Ин витро лечението на безплодие в България е отбелязало голямо развитие!