За мен

Асистент - Катедра Анатомия, Хистология и Ембриология към Медицински университет град Пловдив -бул. Васил Априлов 15А
Научни интереси : невроанатомия, топографска анатомия

Образование

2015 - 2021
Медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Анатомия

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

български
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb