За мен

Завършила е МУ-Плевен, специалист по медицинска онкология и вътрешни болести.

Работи в отделение по медицинска онкология в УМБАЛ-Плевен.