За мен

Завършила е МУ-Плевен, специалист по медицинска онкология и вътрешни болести.

Работи в отделение по медицинска онкология в УМБАЛ-Плевен. 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886246
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Работи с осигурител
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886266
Кабинет за лечение на болката
Дни за консултация

Вторник

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Работи с осигурител

Образование

Медицинска онкология

Специалности

Медицинска онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb