За мен

Биография
 

Родена в гр. Ямбол. Завършва средно образование в Английска Езикова Гимназия-гр. Ямбол. Придобита специалност по клинична лаборатория. Месторабота: МУ- Варна, МБАЛ“Св. Марина“-Варна. Асистент в МУ – Варна от 2005г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: клинична лаборатория, магистър по здравен мениджмънт 

 

Публикации
 

Ръководства- 3; статии- 20 съобщения-15 у нас и в чужбина

 


 

Член на
 

Българско научно дружество по клинична лаборатория; Българско научно дружество по ендокринология; Български лекарски съюз ​

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1