За мен

Завършил Медицински факултет - Тракийски унивеситет 2020г.

От Октомври 2020 до Февруари 2021г. Ординатор в Спешно Отделение гр. Смолян, а от Юли 2021г. Специализант по Нервни болести в МБАЛ Смолян

Опит

Лекар
4700, Смолян, България,