За мен

Научен сътрудник И-т Специална електроника София