Опит

5800, Плевен, България, ул. Сан Стефано 1
35964888263
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb