За мен

Образование :

Специалност: Лекар
Степен/Ниво: Магистър
Описание/основни предмети:
* Хуманна медицина
* Обща медицина
* Хирургия

 

Сертификати :

* Сертификат химия, биохимия и микробиология -
'Лаборант'
* Курс 'Спешна медицинска помощ'
* Сертификат 'Хомеопатия'
* Сертификат 'Трудова медицина' - провеждане на
инструктажи по ЗБУТ
* Сертификат 'ПУЛСС' - Практически увод в лечението на спешните състояния”