Опит

Лекар по дентална медицина
4000, Пловдив, България, Площад Кочо Честименски 2В
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)