Опит

медицински представител
1164, София, България, жк. “Лозенец”, ул. “Борова гора” № 2