Опит

Лекар
4000, Пловдив, България,

Общопрактикуващ лекар в с. Белащица