За мен

февруари 2020-понастоящем

Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК), МЗ, София

Началник служба „Информационно обслужване, защита на данни и анализ на информацията“

Приложение на информационните технологии в областта на медицинската експертиза

· Управление, организация и контрол на дейностите на отдела по: внедряване и поддръжка на компютърни и информационни системи и технологии

· Изготвяне и прилагане на вътрешната нормативна уредба в областта на защита на личните данни, информационната и мрежовата сигурност и защита

· Системна администрация и софтуерно осигуряване, управление и поддръжка на функционирането на локалната компютърна мрежа, услугите интернет и електронна поща.

·  Софтуерна и приложна администрация на интернет сайта на организацията.

 

октомври 1992 г.- 02.02.2020г.
Национален Център по Обществено Здраве и Анализи (НЦОЗА), Министерство на Здравеопазването, София

главен асистент, началник отдел
Приложение на информационните технологии в областта на общественото здраве.
Главен асистент- началник отдел „Информационно обслужване и връзки с обществеността“
· Управление, организация и контрол на дейностите на отдела по: внедряване и поддръжка на компютърни и информационни системи и технологии, дизайн и предпечат и преводаческа дейност.

· Изготвяне и прилагане на вътрешната нормативна уредба в областта на защита на личните данни, информационната и мрежовата сигурност и защита.

·  Участие на експертно ниво в областите на професионална компетентност в научната тематика на Центъра, в изпълнението национални и международни проекти и програми.

·  Разработване, внедряване и експлоатация на типови и специализирани компютърни системи за управление на бази данни и информационни системи в областите на дейности на Центъра.

·  Системна администрация и софтуерно осигуряване, управление и поддръжка на функционирането на локалната компютърна мрежа, услугите интернет и електронна поща.

·  Софтуерна и приложна администрация на интернет сайтовете на организацията.

·  Приложение на Географски Информационни Системи (ГИС) за картографско представяне и анализ на информацията.

Опит

началник служба
1000, София, България, бул. "Академик Иван Гешов" № 15