За мен

Д-р Пламен Дунев е специалист кардиолог в София с над 10 години опит. Извършва диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания - артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, ритъмно-проводни нарушения, нарушения в метаболизма на холестерола, наследствени нарушения в липидния метаболизъм и кръвосъсирване, превантивна кардиология,съдова патология, артериална недосатъчност. Участвал е в редица кардиологични клинични проучвания. Съавтор на статии по специалността в български и чужди списания. Лектор на научни конгреси. Д-р Дунев не преглежда деца.

 

ОБРАЗОВАНИЕ


Завършва с отличен успех Медицински университет Пловдив през 2011 г. Своята специалност Кардиология придобива през 2018 г. в МУ- София. Впоследствие получава квалификация и сертификация по интервенционална кардиология , електрокардиостимулация , ехокардиография и ултразвукова съдова диагностика. Провел е редица курсове и обучения в университетски клиники в Австрия в областта на кардиологията, сърдечно-съдова образна диагностика, ехокардиография , интензивна медицина,липиден метаболзиъм и превенция . От 2018 до 2020 год е редовен асистент в катедра по вътрешни болести на МУ- София.

 

 

КВАЛИФИКАЦИИ


Курсове за програмиране на сърдечни стимулатори, имплантируеми кардиовертер- дефибрилатори (ICD) и сърдечно-ресинхронизираща терапия (CRT);
Курсове за метаболизъм на липидите и сърдечно-съдов риск. Награди за академични постижения и клинични случаи;
Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по кардиология, Съсловно сдружение по електрокардиостимулация и електрофизиология, Европейска ритъмна асоциация, Европейско кардиологично дружество, Централноевропейска диабетна асоциация;
Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността.

 


БИОГРАФИЯ


От 2013 г. до 2015 г. д-р Дунев работи в Национална кардиологична болница София. От 2015 г. до 2020 г. практикува в УМБАЛ "Александровска" София. От 2018 г до 2020г. д-р Дунев е асистент и преподава на студенти по медицина и на младши лекари в Медицински университет София. Към момента е част от екипите специалисти на МДЦ Блокс Младост и МЦ по Сърдечно-съдови заболявания София.

 

Опит

кардиолог
1113, София, България, Ж.К. Младост 4