Опит

Магистър-фармацевт
4004, Пловдив, България, ул. „Пере Тошев“ 46А
Маг.-фарм. Левент Рамадан създаде статус
2022
Фармацевтични грижи при пациенти с артериална хипертония
Фармацевтични грижи при пациенти с артериална хипертония

Презентацията ми е насочена главно към фармацевтичните грижи при пациенти с артериална хипертония...

Маг.-фарм. Левент Рамадан създаде публикация
2022
Фармацевтични грижи при пациенти с артериална хипертония
Фармацевтични грижи при пациенти с артериална хипертония

Презентацията ми е насочена главно към фармацевтичните грижи при пациенти с артериална хипертония...

Публикации

Фармацевтични грижи при пациенти с артериална хипертония
Фармацевтични грижи при пациенти с артериална хиперт...
Публикация