Опит

лекар-преподавател
1407, София, България, Козяк 1

Преподавател по Лечебно хранене и Хигиена на студенти по медицина (на български и английски език), медицинска рехабилитация и ерготерапия,  медицинска сестра и фармация.

Водя избираем  курс " Лечебно и алтернативно хранене" на студенти по медицина на български и английски.