Maria Aleksandrova Dicheva създаде статус
2022
Първата в света среща за охлаждане на скалпа – където иновативни световни лидери в 
онкологията и изследванията ще споделят 
своите знания и разбиране за прецизно 
Вижте още
Scalp Cooling Summit - Clinician Presentation - Short Format.pdf