За мен

07.10.2019 – 24.11.2019 Подасистент в Клиниката по Ортопедия

и Травматология в Кантонална Болница Люцерн

Люцерн,Швейцария

 

 

 

18.07.2018 – 10.09.2018 Стажант в Медицински Център

„Свети Николай България „ ЕООД

к. к. Слънчев Бряг, България

 

 

20.07.2017 – 20.09.2017 Участник в Програма „ Еразъм +“

в Отделение по Ортопедия и

Травматология на Университетска болница „Başkent“

Анкара, Турция

 

Опит

Специализант
7000, Русе, България, ул. Рига № 35