Атриална кардиомиопатия и атриална сърдечна недостатъчност
дискусия
Оптимално лечение на пациенти с аортна клапна патология
дискусия
1 2