Опит

7000, Русе, България, ул. Рига № 35
Д-р Хюлия Шамсиева Ахмедова създаде публикация
2022
Д-р Хюлия Ахмедова: Информация за заболяването Анкилозиращ спондилит (Болест на Бехтерев)
Д-р Хюлия Ахмедова: Информация за заболяването Анкилозиращ спондилит (Болест на Бехтерев)

Анкилозиращият спондилит (Болест на Бехтерев) е хронично ревматично заболяване, засягащо аксиални...

Публикации

Д-р Хюлия Ахмедова: Информация за заболяването Анкилозиращ спондилит (Болест на Бехтерев)
Д-р Хюлия Ахмедова: Информация за заболяването Анкил...
Публикация