Опит

Мениджът
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Анелия Иванова Белчева създаде събитие
28 апр
научен симпозиум "ARTERIALE JUNIOR 2023”
5350,  Трявна,
хотел "Калина Палас"
От
9.6.2023
До
11.6.2023

Събития

научен симпозиум "ARTERIALE JUNIOR 2023”
научен симпозиум "ARTERIALE JUNIOR 2023”
Събитие