За мен

Опит

7000, Русе, България, "Алея лилия" 1
35982813986
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия
Детска пневмология и фтизиатрия

Специалности

Педиатрия
Белодробни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb