За мен

Доц. д-р Иво Кехайов, дм е неврохирург с дългогодишен опит и проведени специализации в Япония, Франция, Холандия, Хърватия, Германия и Австрия. От 2020 година Доц. Кехайов е Ръководител на Катедрата по неврохиругия към Медицински университет-Пловдив.


Доц. Иво Кехайов провежда разнообразни операции във всички сфери на неврохирургията:


- Невроонкология -  тумори на главния и гръбначен мозък, тумори на гръбначия стълб 
- Дегенеративни заболявания на гръбначия стълб - дискови хернии, спинална стеноза, спондилолистеза
- Хидроцефалия - поставяне на клапни системи при деца и възрастни 
- Невротравматология - счупвания (фрактури) на гръбначния стълб във всичките му сегменти; травматични вътречерепни хематоми

- Съдови заболявания на мозъка - спонтанни вътречерепни хематоми, съдови малформации и мозъчни аневризми.

- Метални стабилизации на гръбначния стълб във всички сегменти, включително и чрез съвременни методики като спинална триизметрна навигация с О-рамо; 
- Вертебропластика чрез костен цимент при травматични и остеопоротични фрактури (счупвания) на гръбначни прешлени 


Адрес за контакт;
Гр. Пловдив, бул. "Пешерско шосе" 66, ет.12
Тел: 0899105352
Без консултации по електронна поща