За мен

Руска Езикова Гимназия " Иван Вазов " ,  Пловдив 1968-1972 г.

Служба в Българската Армия 1972-1974 г.

Медицина  ВМИ Пловдив 1974-1980 г.

Лекар-ординатор Вътрешно отделение , Районна болница гр Девин 1981-1985 г.

Лекар-ординатор Първа Градска Клинична болница Пловдив , Първа Вътрешна клиника с Интензивен Кардиологичен сектор 1985-1986 г.

Специалност  " Вътрешни болести " 1986 г.

Лекар-ординатор Пета Градска клинична болница ,  София Функционално-кардиологично отделение 1987-2004 г.

Специалност " Кардиология " 1993 г.

Управител Медицински център " Кардиомед " ООД  , София 2002-2004 г.

Кардиолог  , Зав. Кардиологичен кабинет ,  УМБАЛ  Св.  " Иван Рилски "  ЕАД  , София  2004-2007 г.

Кардиолог СБАЛОЗ - 

 "  Специализирана Болница Активно Лечение Онкологични Заболявания "  , София-област ЕООД  , София 2007 г.  ........ .

Неинвазивна Кардиодиагностика : Ехокардиография - ЕхоКГ ,  Трансезофагеална Ехокардиография  -  ТЕЕ , Велоергометрия ЕКГ  , Стрес-тест "  Тредмил " ЕКГ  , " Холтер " 24 ч. ЕКГ .