Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15
Д-р Яна Стоянова Здравкова създаде публикация
2022
Псориатичният артрит може да бъде объркан с други видове артрит или подагра
Псориатичният артрит може да бъде объркан с други видове артрит или подагра

Д-р Яна Здравкова е ревматолог в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и консултира пациенти с псориатичен артр...

Публикации

Псориатичният артрит може да бъде объркан с други видове артрит или подагра
Псориатичният артрит може да бъде объркан с други ви...
Публикация