Опит

1000, София, България, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 108
35929444149383
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 18:00

Сряда

14:00 - 18:00

Петък

14:00 - 18:00

Вторник

08:00 - 12:00

Четвъртък

08:00 - 12:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина
Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина
Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb