За мен

Експерт човешки ресурси в "ЕМУ"АД гр.Търговище.