Опит

1000, София, България, гр.София,жк."Младост"1,бл.37Б
359887
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Кардиология

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb