За мен

Управител на асоциация "Живей смело - диабет и предиабет", социален активист и журналист. Работи в нестопанския сектор вече над 30 години. Има опит в разписването на проектни предложения и управлението на проекти. Напоследък работи основно в сферата на правата на човека, главно хора с увреждания, преди това - в сектори environment, читалища, култура, наука, социални дейности и др. Има много богат опит в проекти в сферата здравеопазване по НПМ, ФСЗ, АХУ, INTERREG, Erasmus+, Europe for citizens, ОП РЧР, de minimus програмите, администрирани от МТСП, Public Health Programme, Horizon 2020 programme, JUSTICE, Growth, програмите за сектори SME и SE. Има опит в работа с медии и организиране на събития, в различните форми на фондонабиране и в индивидуалното, местното и националното застъпничество.

Опит

Управител
1000, София, България, ул. Ами Буе №72, ет.4