За мен

Д-р Танка Кърпарова завършва МУ – Пловдив и има специалности по вътрешни болести и гастроентерология.

Магистър е по „Здравен мениджмънт“.  Работила като старши лекар във вътрешно отделение. в болницата в гр. Панагюрище. Четири години е Управител на ДКЦ – Панагюрище. Започва да специализира гастроентерология, след което работи в клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Св.Георги“ – Пловдив.   Д-р Кърпарова е Управител на СГЕБАЛ и Медицински център ЕВРОХОСХИТАЛ Пловдив. 

д-р Танка Кърпарова създаде публикация
2016
Ехографското изследване е първа стъпка при профилактиката в гастроентерологията.
Ехографското изследване е първа стъпка при профилактиката в гастроентерологията.

В Специализираната болница по гастроентерология – СГЕБАЛ, разполагаме с цялата необходима апарату...

Публикации

Ехографското изследване е първа стъпка при профилактиката в гастроентерологията.
Ехографското изследване е първа стъпка при профилакт...
Публикация