За мен

Професор по ушно-носни гърлени болести

Преподавател по ушно-носни гърлени болести на международни студенти по медицина, студенти по програма Еразъм; английско-говорещи студенти по медицина и дентална медицина към Медицински Университет – гр. Пловдив,  на медицински сестри и  акушерки, на фармацевти и общопрактикуващи лекари.
Работи като УНГ лекар в УМБАЛ «Каспела», Пловдив 
Преподава по  фонология на студенти «поп и джаз» пеене в АМТИИ – Пловдив. Преподава на медицински сестри и акушерки в РУ «Ангел Кънчев» – Русе.
Обучава и е научен ръководител  на специализанти.
Води курсове за следдипломна квалификация на лекари по УНГ болести до 2015г. 
Участва в провеждане на конкурси за хабилитация по УНГ болести (12).
ЧЛЕНСТВА:
1.    Българско Ринологично Сдружение – председател
2.    Национално Сдружение по Оториноларингология, Хирургия на глава и шия – заместник –председател по международната дейност
3.    Европейска Ринологична асоциация – официален делегат за България и в адвизорен борд
4.    Адвизорен член към Световните Международни Федерации на оториноларингологичните общества IFOS 
5.    Съюз на Еропейските медицински общества по ОРЛ – борд член
6.    Международна Черноморска асоциация по отология и невроотология – член на управителния съвет
7.    Българско Сдружение по Обструктивна сънна апнея и хъркане  -заместник - председател
8.    Клуб Пловдив, Оптимист Интернешънъл – председател
9.    Сдружение „Пловдив – най-стария жив град на Европа” – член на управителния съвет
10.    Отговорник по Научно-изследователската дейност в катедрата по УНГ болести при МУ-Пловдив
11.    Отговорник по качеството и ISO в катедрата по УНГ болести при МУ-Пловдив
12.     Вътрешен одитор по качеството и ISO при МУ-Пловдив
13.    Kоординатор на OMNIC group inc. и Българско Ринологично Сдружение
15.    Борд на БЛС по ОРЛ, ХГШ – секретар
16.    Член на ISCOANA  - Международна Стандартизираща комисия за обективно проследяване на носните пътища
 17. Член на Европейската Асоциация по детска оториноларингология
 18.    Член на Интерамериканската педиатрична детска ОРЛ асоциация
 19.    Балканска Оториноларингология – борд - член

ПОЧЕТНИ ОТЛИЧИЯ:
1. Награда “Проф. Ст. Белинов”, VII Национален Конгрес по Оториноларингология на млад български оториноларинголог
2. Награда за благотворителност „Димитър Кудоглу” от кмета на гр. Пловдив, 2011г.
3. Награда от Дарик-радио конкурс „Издирва се истинската жена” 08.03.2010г.
4. Награда за научна акуратност и професионализъм от Италианската Асоциация – Argomenti di Otorinoparingoiatria Moderna (A.I.O.L.P.)  Italy, Милано 27.09.2013 по време на XIII Национален конгрес на A.I.O.L.P.
5. Изключителен лектор на курс в Майо клиник 2011, САЩ

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:
Има отлични умения да комуникира с хора от всякакво естество; има усет за екипна работа; има отговорно отношение за изпълнение на задачи; има далновидно виждане за разрешаване на проблеми; има Европейско виждане за развитие на здравеопазването в България; има дарба да обучава млади специализанти, УНГ специалисти, общо-практикуващи лекари, педиатри и др.  и да въвежда нови методики за диагностика и лечение Всички тези качества са придобити от специализации, конгреси, курсове и др. из Европа и света. Паралелно с това помага на своите колеги да специализират в различни международни УНГ центрове; награждава отличили се млади специализанти; активно подпомага публикуването на научни трудове в международни списания; промотира дейността на Българските Оториноларинголози в чужбина и най-вече на дейностите на Българското Ринологично Сдружение. 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:
Има невероятни организационни умения за събира и сплотява хората около себе си от цял свят и от България. Участвала е в 6 международни научни проекта, които винаги са печелени, за базата на които е провеждала професионална специализация и квалификация. Проф. Вичева организира в България международни курсове и научни конференции, на които присъстват доайени и видни лектори – оториноларинголози от цял свят. Нейните срещи се помнят и оставят трайна научна диря в съзнанието и работата на българските УНГ специалисти. Проф. Д-р Диляна Вичева успя да изнесе своите научни срещи в Италия, във Виена – Австрия, на Световен УНГ конгрес 2017 в Париж - Франция, на Европейски УНГ Форум в Барселона, Испания  и др. 
На доброволни начала като президент на женска организация в гр. Пловдив е направила реконструкция на 8 чешми, часовник, изграждане на 2 детски площадки и много разнообразни социални проекти,  които ще останат за бъдните поколения пловдивчани. Активно се включва и като член на управителния съвет в дейностите на Фондация „Пловдив – най-стария жив град на Европа”. 

проф. Диляна Вичева създаде събитие
2017
проф. Диляна Вичева създаде публикация
2015
Кашлицата – позната и непозната?
default image
Кашлицата – позната и непозната?

Дефиниция: Кашлянето е физиологичен процес, целящ да запазим нашите въздушни пътища от носа и ус...

Публикации

Кашлицата – позната и непозната?
Публикация
Кашлицата – позната и непозната?
Есенни научни конференции на Българското ринологично сдружение
Публикация
Есенни научни конференции на Българското ринологично сдружение
проф. Диляна Вичева създаде публикация
2015

Събития

Българското Ринологично Сдружение Ви кани да участвате в Шестата Българо-Италианска среща по Ринология с международно участие и Първата Детска Оториноларингологична конференция, която ще се проведе в периода 1-3 Декември 2017г. в гр. София. Срещата ще протече под егидата на Европейската Ринологична Асоциация, Европейското Сдружение по Детска Оториноларингология и Националното Сдружение по Оториноларингология, хирургия на глава и шия.
Събитие
Българското Ринологично Сдружение Ви кани да участвате в Шестата Българо-Италианска среща по Ринология с международно участие и Първата Детска Оториноларингологична конференция, която ще се проведе в периода 1-3 Декември 2017г. в гр. София. Срещат...