Опит

Мениджър ключови клиенти
1000, София, България, ул. Околовръстен път №27, ет.2