За мен

  • Маг.-фарм. Богдан Кирилов е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата от 17.08.2018 г. Преди това е бил заместник изпълнителен директор на ИАЛ.
  • Член е на Управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата, а през 2016/2017 г. е бил член и на Централна комисия по Eтика към Български фармацевтичен съюз.
  • Завършил „Фармация“ във Фармацевтичен факултет, Медицински университет - София. Придобива и специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултет по обществено здраве, Медицински университет - София.

Опит

изпълнителен директор
1000, София, България, ул. Дамян Груев 8