За мен

Best Skin Ltd. е българско дружество – търговец на едро и дребно на медицински изделия от всички класове и групи с издадено разрешително от Изпълнителна агенция по лекарствата за територията на Република България. Разпространяваме лични предпазни средства и консумативи за дейността на медицински, дентални и ветеринарни практики, лаборатории, хранително-вкусова промишленост, търговия на дребно, оранжерии, хотелиерски бизнес и много други.