За мен

Д - р Цолова е със специалност Вътрешни болести от 1990 г., а от 1995г. и с втора специалност Клинична алергология.

 

От 1988г. работи в Първо Вътршно Отделение - кардиология; участъков лекар и във Второ Вътрешно Отделение - ординатор.

 

След 1995г. с придобиването на втора специалност по Алергология, работи и в Алергологичен кабинет, дежурства в Първо Вътрешно Отделение.

 

От 2009г. с реформирането на ДКБ , отново се включва в екипа на Второ Вътрешно Отделение, като съчетава и работата в Алергологичен кабинет.

 

В Алергологичния кабинет, д-р Цолова извършва диагностика и терапия на респираторни алергии, медикаментозна алергия, уртикария и ангионевротичен оток, хранителна алергия, атопичен и контактен дерматит.

 

Диагностичният и терапевтичният подход се осъществяват чрез кожно - алергично тестуване, провационни проби, спирометрия и имунотерапия.

 

От месец април 2018г. е началник на Второ Вътрешно Отделение

Опит

1000, София, България, бул. "Патриарх Евтимий" 37