За мен

Ерготерапевт в приобщаващото образование - работа с деца с аутизъм, хиперактивност, поведенчески проблеми. Обща ерготерапия за деца. Сензорни занимания.

 

Работя по метода MNRI (r) на доктор Светлана Масгутова https://masgutovamethod.com/

 

Завършени модули от метода:

  • Невро-тактилна интеграция

В обучение:

  • Интеграция на динамични и постурални рефлекси

Опит

ерготерапевт
6300, Хасково, България, бул. Г. С. Раковски 26 ет.3 каб. 316

Ерготерапия за деца с различни нарушения в развитието.

Терапия по метода на доктор Светлана Масгутова.