За мен

Д-р Тодор Геров завършва медицина към Медицински университет, гр. Варна през 2014 г. От същата година започва специализацията си в отделенията по ортопедия и травматология на болниците Св. Анна и Св. Марина в гр. Варна. През 2017 г. продължава своята специализация в отелението по ортопедия и травматология към Университетска болница "Хадаса" в Йерусалим, Израел при проф. Либергал. През 2020 г. придобива специалност и започва работа като Fellow в клиниката по детска ортопедия и травматология в "Хадаса" под ръководството на д-р Зайдман. В края на 2021 г. придобива сертификат за успешно завършено обучение. Д-р Геров е провеждал редица лекции и обучения на студенти в Израел. През 2022 г. става част от екипа на Отделение по детска ортопедия и травматология на УМБАЛСМ "Н И. Пирогов". Сред професионалните му интереси са фрактури и травми на опорно-двигателния апарат при деца, корекция на деформации при деца и възрастни, лечение на огнестрелни рани и тежки политравми (damage control surgery), хирургични и консервативни методики при ходилните деформации при деца и подрастващи, ранна ултразвукова диагностика на тазобедрените стави при дисплазия на ставите при новородени, ранна ултразвукова диагностика на стави при деца с хемофилия, методики и техники за лечение, посредством различни системи за удължаване на крайници и др.

Д-р Тодор Геров е член на Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА), Асоциация на студентите-медици в България (АСМБ), European Society fo Sports Traumatologyq Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA), IOA, IPOA, Orthofix Academy, European Federation of National ssociations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), AO Group, Arthroschool. Д-р Геров взима участие в множество конгреси в страната и чужбина.

Опит

Ортопед-Травматолог
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
029154399

Лекар в клиниката по Детска Ортопедия и Травматология